Bedenktijd

Hifisupply wil alleen maar tevreden klanten hebben. Mocht u niet tevreden zijn over uw aankoop, dan kunt u aan de hand van de onderstaande voorwaarden het artikel retour sturen en omruilen of uw geld terug krijgen.

Indien onderstaande informatie in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.
Het wettelijke recht om de koop te ontbinden, geldt slechts voor consumenten waarbij een termijn van 14 kalenderdagen wordt gehanteerd. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, dienen hun verklaring tot ontbinding binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk (per brief of email) kenbaar te maken.
U ontvangt van ons zo snel mogelijk een bevestiging. Uiterlijk 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient vervolgens het product aan Hifisupply te worden teruggezonden.

Terugzending geschiedt aan het volgende adres:
Hifisupply
Afd. Retouren
Roerdomp 38-112
8446JS
Heerenveen
Nederland

De koopprijs (excl. verzendkosten) wordt binnen 14 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de verkoper heeft bereikt, door Hifisupply aan de Koper terugbetaald.

Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.
Koper is verplicht om uiterlijk 14 dagen na de ontbinding het product aan Hifisupply terug te zenden voor rekening koper. Behalve eventuele schadevergoedingen, worden door Hifisupply geen kosten in rekening gebracht.

Het recht tot ontbinding geldt niet voor producten die:
  • gebruikt zijn dan wel gebruikssporen bevatten;
  • producten in geopende verpakking;
  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (maatservice, geldt ook voor kabels die naar specificaties van de klant samengesteld zijn);
  • producten die specifiek voor de koper zijn besteld;
  • audio- en video-opnamen en DVD's/CD's indien de koper de verzegeling heeft verbroken.